O seminarju študijske tehnologije

Program za učitelje

KAJ NA SEMINARJU PRIDOBITE UČITELJI?
 • naučili se boste metode poučevanja, kjer bodo učenci veliko bolj razumeli vašo razlago in imeli plastično predstavo o učeni snovi
 • učenci bodo naučeno snov znali lažje prenesti v uporabo
 • spoznali boste tri ključne ovire pri študiju in načine kako se jim lahko izognete pri podajanju učne snovi
 • pri vaših urah boste znali občutno zmanjšati odklonilne reakcije učencev (utrujenost, nezainteresiranost, jeza, nervoza, itd)

 

Program za učence

KAJ NA SEMINARJU PRIDOBITE UČENCI?

 • sposobnost samostojnega učenja
 • popolno razumevanje učnega gradiva
 • sposobnost uporabiti naučeno
 • spoznali boste tri ključne ovire pri študiju,
 • tehnike za odpravo teh ovir
 • mnogo manj časa za učenje
 • veliko boljši uspeh

 

Kako poteka seminar?

Seminar je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela v dvojicah (parih).

V prvem delu spoznate osnove te študijske tehnologije, in tisto, kar vam pri učenju povzroča težave. V  drugem delu pa se praktično usposobite za odpravo teh težav in uporabo te tehnologije pri katerem koli predmetu. Vsako naučeno poglavje boste istočasno prenesli v prakso.

Seminar je zasnovan tako, da ste deležni čimveč prakse in praktičnih primerov in ne zgolj teorije.

 

Se seminar za učitelje in učence razlikuje?

Da, seminar je za učitelje v nekaterih podrobnostih drugače zasnovan kot za učence, vendar gre v osnovi za isto metodologijo.

Dolžina seminarja pa je za učence, kot tudi za učitelje enaka.

 

Trajanje seminarja:

8-10 ur

Dogodki

Zanimivosti

 • v pripravi

Sponzorji

Cookie Consent