Poznavanje duševnih vzrokov za človekove težave

 

"Sodobna" psihiatrična doktrina ljudem vsiljuje mnenje, da je vse kar je s človekom narobe, le kemično neravnovesje v njegovih možganih. Na drugi strani imamo mnenja, da so okoliščine krive, da se je človek znašel v navzkrižju z zakonom ali v drogah. Vendar je človek veliko bolj kompleksen kot le nekaj kemikalij v telesu in tudi ni le skupek svojih okoliščin, ampak je živo bitje, ki se odziva na okoliščine - sedanje in pretekle. Če torej želimo razumeti človekove težave, moramo poznati zakonitosti po katerih deluje vsak človek, kakor tudi umske mehanizme, ki vplivajo na človekovo vedenje in odločitve.

 

 

 

O tečaju

Na tečaju boste spoznali zakonitosti človekovega mišljenja, reagiranja in mehanizmov, ki so skupni vsem ljudem:


  • kako se v človeku shranijo boleči zapisi
  • kako ti boleči zapisi vplivajo na vedenje in odločitve človeka
  • zakaj se človek počuti ogroženega v povsem varnih situacijah
  • na katerih pet načinov človek reagira, ko se počuti ogroženega
  • čustva, njihov vpliv in posledice na človeka in njegovo okolico
  • kateri mehanizmi človeku preprečujejo, da bi izstopil iz začaranega kroga kršitev in škodovanja.

 

Trajanje tečaja:

5 -6 ur

 

 

Dogodki

Zanimivosti

  • v pripravi

Sponzorji

Cookie Consent