Prednosti programov zavoda Vita Invicta

Glavne prednosti programov zavoda Vita Invicta so:

  • z izobraževanjem (seminarji, tečaji, delavnice) omogoča udeležencem, da sami spoznajo vzroke za neželjena stanja v svojem življenju,
  • pri reševanju odvisnosti programi zajemajo tako telesne, kot tudi duševne in socialne vzroke in posledice,
  • izobraževanje je usmerjeno v povečanje socialnih veščin in ostalih sposobnosti (komunikacija, sposobnost učenja, itd),
  • z uporabo podatkov pridobljenih na naših programih je človek sposoben preprečiti ponovitev neželjenih stanj v svojem življenju in dobi orodja, da si na novo zgradi srečno in uspešno življenje.

 

Kratek opis program je naveden spodaj:

 

Programi za učne ustanove

Študijska tehnologija je sistem učenja, ki zagotavlja zelo dobre rezultate, če jo uporabimo pravilno (beseda »tehnologija« tu pomeni uporabiti način učenja z namenom doseči nek določen rezultat). Študijska tehnologija pomaga študentu, da popolnoma razume kar se uči in kar je najpomembnejše, nauči se kako se učiti.

Študijska tehnologija ni le še ena zbirka »študijskih nasvetov« ali trikov za urjenje spomina. Je sistem učenja, ki vas nauči kako se učiti. Študijska tehnologija vam zagotovi razumevanje, in vas usposobi za  uporabo tistega, kar se učite v šoli, na delovnem mestu in v življenju.

 

Programi za odvisnike in zapornike

V odvisnost in/ali kriminaliteto vodijo mnogi vzroki, ki pripeljejo do različnih posledic. Družba običajno vidi samo posledice in jih poskuša odstraniti ali zatreti, pri čemer govori o rehabilitaciji človeka. Rehabilitacija po definiciji pomeni narediti, da se komu spet prizna veljava, vrednost ali ponovno usposobiti telesno, duševno prizadetega za normalno življenje, določeno delo, poklic. Če izhajamo iz definicije besede rehabilitacija, vidimo v katero smer morajo takšne dejavnosti potekati. Osnovni cilj zapornih ustanov ni, da bi človeka rehabilitirali, pač pa kaznovali.

Dajanje odvisnikom nadomestke za droge, odvisnika ne rehabilitira, pač pa nadomesti nelegalno drogo z legalno. Prav tako prenehanje z jemanjem droge ne moremo šteti pod popolno rehabilitacijo, saj je dobro znano, da se mora mnogo bivših odvisnikov neprestano boriti s skušnjavami in velikokrat jim ponovno tudi podležejo. Prav tako imajo pogosto težave pri socialnih veščinah in ostali dejavnostih, ki so sestavni del življenja.

Kaj je prava rehabilitacija?

 


Prava rehabilitacija bi tako morala vključevati:

1. Da človek prepozna vse elemente v življenju, ki so ga pripeljali v droge ali kriminal,

2. Mu dati znanje in sposobnosti, da se bo naučil izogniti takim elementom,

3. Usposobiti ga družbenih veščin za uspešno življenje v družbi (komunikacija, sposobnost učiti se, itd.) in

4. Povrniti mu samopodobo, moralo in zaupanje v samega sebe

Vse te štiri točke na različnih sklopih programov nudi naš zavod. Programi tako zajemajo celostni pristop pri rehabilitaciji. 

Programi v tem sklopu so namenjeni odvisnikom, zapornikom in izobraževanju osebja zaporov, komun in oseb, ki delujejo na tem področju.


 

Dogodki

Zanimivosti

  • v pripravi

Sponzorji

Cookie Consent